به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/sohrab_mashhoodi

مقالات و نظرات در حوزه شهرسازی و مطالعات شهری و منطقه ای

عناوین مفید

کتاب های مفید
مقاله ها
سخن روز
سخن روز

سهراب مشهودی

 
کمیسیون شهرسازی شورای شهر' در روز ۲۶ شهریور۹۸ در جلسه با دعوت از تعدادی از صاحب نظران مسکن' جلسه ای را با عنوان "بایدها و نبایدهای ورود شهرداریها به امر مسکن" ( اجتماعی' حمایتی و یا استیجاری را ) مطرح کرد.

در این مورد میدانیم که:

۱- بطور معمول حدودا مسکن استیجاری ۳۰٪  و مسکن اجتماعی کمتر از ۲۰٪ مسکن ملکی برای ساکنانش بار مالی دارد.
۲- حدودا در شهرها ۲۰٪ جمعیت جوان و یا تازه وارد به بازار مسکن' فاقد توان مالی لازم برای تامین سر پناه مناسب  هستند. 
۳- در اغلب شهرهای جهان( حتی در کشورهای سرمایه داری) این نوع مساکن بوسیله شهرداریها فراهم' مدیریت  و توزیع و باز توزیع میشود. حتی وقتی سازنده آن دولت مرکزیست.
۴- در
ادامه مطلب ...

کمیسیون شهرسازی شورای شهر

سخن روز

سهراب مشهودی

 
کمیسیون شهرسازی شورای شهر' در روز ۲۶ شهریور۹۸ در جلسه با دعوت از تعدادی از صاحب نظران مسکن' جلسه ای را با عنوان "بایدها و نبایدهای ورود شهرداریها به امر مسکن" ( اجتماعی' حمایتی و یا استیجاری را ) مطرح کرد.

در این مورد میدانیم که:

۱- بطور معمول حدودا مسکن استیجاری ۳۰٪  و مسکن اجتماعی کمتر از ۲۰٪ مسکن ملکی برای ساکنانش بار مالی دارد.
۲- حدودا در شهرها ۲۰٪ جمعیت جوان و یا تازه وارد به بازار مسکن' فاقد توان مالی لازم برای تامین سر پناه مناسب  هستند. 
۳- در اغلب شهرهای جهان( حتی در کشورهای سرمایه داری) این نوع مساکن بوسیله شهرداریها فراهم' مدیریت  و توزیع و باز توزیع میشود. حتی وقتی سازنده آن دولت مرکزیست.
۴- در کشورهایکه شهرداریها این امر را تقبل میکنند' به روشهای مختلف آنها را تامین میکنند. مثل اخذ تعدادی واحد در هر مجموعه ای که ساخته میشود' بجای بخشی از  عوارض ساخت و یا اخذ تعهد به استیجاری نمودن تعدادی از واحدها بوسیله خود مالک' ولی با مقدار اجاره و مستاجر تعیین شده به وسیله شهرداری.

در وین اولین مساکن اجتماعی از طریق عوارضی تامین شد ' که شهروندان دارای مستخدم و راننده باید پرداخت میکردند( شاید با این استدلال که همین افرادنند که توان تامین مسکن مناسب ندارند).

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی