به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/sohrab_mashhoodi

مقالات و نظرات در حوزه شهرسازی و مطالعات شهری و منطقه ای

 

 

 

 

 

 سهراب مشهودي

 اخذ مدرك مهندسي از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه ملي ايران در سال 1354

 

چكيده سوابق ‌كاري مهندس سهراب مشهودي

1. كارشناس مسكن و شهرسازي، دفتر تحقيقات و استانداردهاي فني سازمان برنامه از سال 1354 تا سال 1361.

2. مديرعامل مهندسان مشاور زيستا از سال 1361 تا 1383 و مديرعامل مهندسين مشاور پارسوماش پايدار 1383 تاكنون، مديريت بيش از 50 طرح هادي، جامع، تفصيلي و ديگر طرح‌هاي شهرسازي از جمله:طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرهاي شوشتر، مراغه، ميانه، اردبيل، اراك، جامع

ادامه مطلب: رزومه سهراب مشهودی