به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/sohrab_mashhoodi

مقالات و نظرات در حوزه شهرسازی و مطالعات شهری و منطقه ای

رزومه سهراب مشهودی

 

 

 

 

 

 سهراب مشهودي

 اخذ مدرك مهندسي از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه ملي ايران در سال 1354

 

چكيده سوابق ‌كاري مهندس سهراب مشهودي

1. كارشناس مسكن و شهرسازي، دفتر تحقيقات و استانداردهاي فني سازمان برنامه از سال 1354 تا سال 1361.

2. مديرعامل مهندسان مشاور زيستا از سال 1361 تا 1383 و مديرعامل مهندسين مشاور پارسوماش پايدار 1383 تاكنون، مديريت بيش از 50 طرح هادي، جامع، تفصيلي و ديگر طرح‌هاي شهرسازي از جمله:طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرهاي شوشتر، مراغه، ميانه، اردبيل، اراك، جامع بابل، جامع بيرجند و…

 • طرح مكانيابي ساختمان‌هاي بلند در تهران و ضوابط بلندمرتبه‌سازي
 • طرح احياء بافت كهن شوشتر
 • تهيه طرح شهر آينده ماهان
 • مدير طرح يك مشاور منتخب (از كل مشاور) براي شركت در مسابقه آتي شهر با مساحت 480 هزارمترمربع، با همكاري شركت A.C.C اتريش

3. جوايز

 • اخذ عنوان بهترين طرح شهرسازي دهه اول پس از انقلاب از جشنواره مهندسي ساختمان
 • اخذ عنوان طرح برگزيده براي طرح احياء بافت كهن شوشتر
 • شهرساز برگزيده از سوي انجمن‌ها و دانشگاه‌هاي شهرسازي كشور به مناسبت روز جهاني شهرساز در سال 1388

4. فعاليت‌هاي علمي و آموزشي

 • عضو كميته‌هاي تدوين برنامه مسكن، برنامه‌هاي عمراني 5 ساله اول تا پنجم كشور
 • عضو كميته تدوين برنامه عمران شهري در برنامه عمراني 5 ساله كشور
 • عضو شوراي فني سازمان ميراث فرهنگي
 • عضو كميسيون زيربنايي و شهرسازي مجمع تشخيص مصلحت نظام
 • مشاركت در تهيه و تدوين طرح جامع مسكن كشور
 • مدرس كارشناسي ارشد شهرسازي دانشگاه آزاد تهران مركز از سال 1373 تاكنون
 • مدرس دوره‌هاي شهرسازي «براي شهرداران و اعضاي شوراي شهر» دانشكده تربيت مدرس از سال 1383
 • مدرس دوره‌هاي شهرسازي و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي از سال 1380

5. كتب

5-1- مباني طرح‌هاي سيال شهري چاپ اول و دوم بوسيله شهرداري تهران

5-2- كتاب مكان‌يابي و ضوابط بلندمرتبه‌سازي چاپ اول و دوم بوسيله شهرداري تهران

5-3- كتاب قابليت‌سنجي زمين‌هاي روستايي چاپ بنياد مسكن انقلاب اسلامي

5-4- كتاب تراكم ساختماني و اقتصادي شهرها چاپ مشترك جامعه مهندسان شهرساز و انتشارات مزيناني

5-5- كتاب ارزيابي طرح‌هاي آماده‌سازي كشور (بخش شهرسازي) چاپ وزارت مسكن و شهرسازي

6.فعاليت‌هاي اجتماعي

6-1- دبير شوراي گروه شهرسازي جامعه مشاوران به مدت 17 سال تا سال 1382 و دبير شوراي گروه شهرسازي جامعه مهندسان مشاور از سال 1388

6-2- عضو هيئت مديره انجمن مديران فني و اجرايي كشور

6-3- عضو هيئت‌ تحريريه مجله انديشه ايرانشهر و مجله معماري و شهرسازي

7.  تأليفات،مقالات وسخنراني‌ها

7-1- انجام 124 تحقيق و تأليف  (تا آخر 1388) از جمله:

 •  بررسي تحقق‌پذيري اسكان حاشيه‌نشين‌ها در كوي سيزدهم آبان براي سازمان برنامه
 • روند تحول سكونت در شهرها براي سازمان برنامه
 • ارتقاء مرحله به مرحله سكونت، راه حلي براي سكونت گروه‌هاي زير خط فقر سكونت براي سازمان برنامه
 • بررسي طرح‌هاي جامع در 25 سال اول شكل‌گيري در ايران براي سازمان برنامه
 • ويژگي‌هاي مسكن اقتصادي كه به وسيله مسكن و شهرسازي چاپ شده است.

7-2- دعوت به انجام مسابقه محدوده بافت تاريخي مونترال و شركت در آن

7-3- ارائه مقاله و سخنراني در بيش از 20 سمينار ملي (به شرح آتي) و دو سمينار بين‌المللي سخنراني و ارائه و پذيرش مقاله در كنگره جهاني معماران

 

فهرست مقالات، سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها

رديف

عنوان

محل یا شكل ارائه

تاريخ

1

نگرشي بر كاركردها و نارسائي‌هاي كوي نهم آبان

چاپ در نشريه تحقيقات استانداردهاي فني

مرداد 1355

2

تنها راه‌حل مشكل مسكن «ارتقاء مرحله‌اي سطح سكونت»

مقاله

اسفند 1358

3

پيشنهاداتي براي بازسازي مناطق جنگ زده 

مقاله

1368

4

نقطه­نظرهايي درباره بازسازي مناطق زلزله زده

ارسال به دفتر مشاوران

1369

5

تدوين خطوط کلي براي برنامه­ريزي توسعه و عمران روستاهاي حوزه ‌نفوذ شهر

ارسال به دفتر مشاوران سازمان برنامه و بودجه

7/5/71

6

راه حلي براي مبارزه با مشکل مسکن در شهرهاي ايران و بهبود وضعيت سکونتي

ارسال به دفتر مشاوران و كارشناسان

7/5/71

7

تراكم شهرساختي در مسكن اقتصادي، سخنراني در سمينار اسكان 1371

ارسال به آقاي بهرام صادقي آبگري

1371

8

شناخت ظرفيت مسكن‌پذيري بافت‌هاي تاريخي

چاپ در مجموعه مقالات سمينارسياست‌هاي توسعه مسكن

1372

9

حاشيه­نشيني يا وجه عمده شهري در ايران

مقاله

24/1/72

10

اقليم، معماري و ضوابط ساختماني

سخنراني در سمينار مسكن و حوادث

12/2/72

11

ايجاد بهره مالکانه به وسيله طرح­هاي شهري به عنوان يکي از مخرب­ترين اثرات

مقاله با همكاري خانم مرآت‌نيا

1372

12

رشد و توسعه شهرهاي جديد از طريق رشد تكاملي

ارسال به كنفرانس بين‌المللي

16/3/1372

13

اهداف طرح مسکن اقتصادي

مقاله

28/7/72

14

نگرشي بر رشد و توسعه ناپيوسته شهرها

مقاله

1372

15

بررسي امکانات و محدوديت­هاي افزايش تراکم ساختماني و جمعيتي در شهرها

ارسال به مجله

4/4/73

16

مباني طرح‌هاي ساختاري سيال يا قابل انعطاف شهري

مقاله

1373

17

شرح کنکور بين‌المللي مونرال (ميدان ژاک کارتيه)

چاپ در مجله معماري و شهرسازي

29/4/73

18

ويژگي­هاي طرح‌هاي جامع و تفصيلي ساختاري

مقاله

مرداد 73

19

شناخت ظرفيت مسکن­پذيري بافت­هاي تاريخي

چاپ در مجموعه مقالات سمينارهاي توسعه مسكن در ايران

11/7/73

20

احياء بافت کهن شوشتر

ارسال به معاونت شهرسازي شهرداري اصفهان

23/7/73

21

سه مقاله در مورد بافت­هاي کهن

ارسال به دفتر مشاوران و پيمانكاران و سازندگان

10/8/73

22

چکيده گزارش ارزيابي طرح‌هاي جامع در 25 سال گذشته

مقاله

ـ

23

چکيده طرح جامع شهرستان ميانه (اولين طرح مصوب کشور)

 

تير74

24

بررسي تاريخي معماري ابنيه مسکوني در بافت کهن شوشتر

چاپ در مجموعه مقالات كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران "ارگ بم- كرمان"

تير74

25

روش تعيين تراكم  ساختماني مسكوني و تراكم جمعيتي اقتصادي در شهرها

سخنراني در سمينار اسكان بشر

1374

26

نگاهي به طرح‌هاي جامع و برنامه‌ريزي شهرهاي ايران

مصاحبه با روزنامه اطلاعات

16/5/1374

27

شهرسازي معاصر، پيچيدگي يا سردرگمي

مقاله

ـ

28

اقشار کم­درآمد شهري و خانه (مجله علمي معماري و شهرسازي)

چاپ در مجله معماري و شهرسازي

ـ

29

تحليلي بر روند دگرگوني سکونت در شهرها

مقاله

ـ

30

شناسايي سيماي بلوک‌هاي شهري بافت کهن شوشتر

مقاله

ـ

31

تدوين خطوط کلي در طرح توسعه شهري و روان­بخشي روستايي

مقاله

ـ

32

تجزيه و تحليل آسمان­خراش­ها

ترجمه از مقاله استون‌هال

ـ

33

مشکلات و نارسايي شهري در ايران و رويکرد به تحولات طرح­ريزي شهري

مقاله

بهمن 74

34

طرح جامع شوشتر کوششي در جهت به­روزسازي زندگي شهري در عين حفظ آثار با ارزش معماري تاريخي شهر

مقاله

ـ

35

 بلند‌مرتبه‌سازي در تهران و لزوم تدوين ضوابط ويژه احداث بنا براي جلوگيري از عوامل مخرب آن

تهيه شده براي اولين‌ همايش ملي ساختمان‌هاي بلند در ايران

مهر 1375

36

برنامه‌ريزي و طراحي باز شهرها

مقاله

ـ

37

 سياست‌هاي توسعه مسكن در ايران- روزنامه ايران

چاپ شده در روزنامه ايران

مهر 1375

38

اصول و مباني تهيه طرح­هاي جامع شهرستان

مقاله

زمستان 75

39

 حمل و نقل برنامه‌ريزي طراحي شهري

مقاله

-

40

 تهران هنوز كوتاهترين شهر دنياست، گفتگو با مهندس سهراب مشهودي

مصاحبه با روزنامه نشاط

ارديبهشت 1378

41

مسکن اقتصادي در مناطق شهري ايران

چاپ در مجله معماري و شهرسازي

1376

42

روند شکل‌گيري ‌مقررات و ضوابط طرح­هاي‌شهري در ايران و رويکرد به تحولات برنامه‌ريزي‌شهري

مقاله

1376

43

 اسكان روستايي، سانحه و بازسازي

مقاله

تير 1376

44

الگوي شهرها

مقاله

مهر 76

45

 ارزيابي طرح‌هاي آماده‌سازي با تكيه بر مباحث طراحي شهري (خلاصه)

خلاصه مقالات همايش تخصصي آماده‌سازي زمين

شهريور 1376

46

بلندمرتبه­سازي در تهران، علل و پيامدهاي آن

مقاله

ـ

47

ويژگي مسکن استيجاري کوچک (براي خانوارهاي جوان و کم درآمد)

مقاله

خرداد 77

48

چگونگي ساماندهي نظام فعاليتي در سطح شهر قديم مسجد سليمان

مقاله

ـ

49

 استانداردگرايي در برنامه‌ريزي شهري عامل اصلي افزايش شهروندان زيرخط فقر سكونت شهري

مقاله

-

50

شوراهاي شهر و موانع دستيابي به نظرات واقعي شهروندان

مقاله

1378

51

 نگرشي بر مباني و اصول تدوين

مقاله

1378

52

 تهران حتماً به طرح جامع جديد نياز دارد

مقاله

خرداد 1379

53

توسعه شهري با تاکيد بر مشارکت مردم و نقش شهرساز افتخاري

مقاله

2/3/79

54

شوراي شهر و موانع دستيابي به نظرات واقعي شهروندان

مقاله

7/3/79

55

چکيده توجيهي ضرورت تهيه طرح نقش طرح­هاي شهري در پيشبرد و يا بازدارندگي برنامه‌هاي مسکن براي گروه­هاي مختلف درآمدي 

مقاله

3/5/79

56

چگونگي تأمين فضاي باز در قطعات زمين، در ايران و جهان

مقاله

آبان 79

57

انبوه­سازي و مسايل و مشکلات پيش راه آن

مقاله

بهمن 79

58

گفتگوي تمدن­هاي شهري و آثار مثبت مرتبط به آن در روابط سازنده بين شهرهاي مرزي

مقاله

20/12/79

59

ويژگي­هاي شهر آينده

مقاله

1380

60

ضوابط ساختماني و سيماي شهري

مقاله

ارديبهشت81

61

ميزگرد شهر در قرن 21

مقاله

ارديبهشت 81

62

برنامه­ريزي طراحي شهري در خيابان انقلاب

مقاله

خرداد 81

63

تلفيق دو مقاله ويژگي مسکن استيجاري با تفاوت بار مالي مسکن ملکي و استيجاري

مقاله

تير81

64

شهرسازي و گفتگوي تمدن­ها

مقاله

تير81

65

تأثير نحوه طراحي مجتمع‌هاي مسکوني در مديريت بهره برداري از اين مجتمع‌ها

مقاله

تير 81

66

خلاصه‌مقالات مشکلات و نارسايي­هاي طرح‌هاي شهري و رويکرد به تحولات در برنامه‌ريزي شهري

مقاله

تير81

67

درآمدزايي طرح­هاي سيال

مقاله

مرداد 81

68

چند پرسش و پاسخ در مورد طرح­هاي سيال

مقاله

مرداد 81

69

طرح­هاي سيال و اثرات آن در کاهش احتکار زمين

مقاله

شهريور 81

70

چگونگي حفاظت، اعتلا و ساماندهي باغات و فضاي سبز و باز در شهرها

مقاله

1382

71

نگرشي بر فرسودگي بافت­هاي شهري با تاکيد بر مباحث اقتصادي

مقاله

8/2/82

72

شهرسازي معاصر ايران و روند تحولات آن

مقاله

6/3/82

73

انبوه‌سازي و ارتباط آن با ضوابط بلند مرتبه­سازي

مقاله

18/4/82

74

انواع روش‌هاي احداث بنا و ضوابط و مقررات مربوطه

مقاله

18/4/82

75

چالش‌هاي شهر و شهرسازي ايران در قرن 20

مقاله

26/7/82

76

عوامل موثر در تعيين تراکم شهري

مقاله

5/12/82

77

مسجد سليمان، زلزله، نشت گازهاي سمي و اقدامات

مقاله

5/12/82

78

تشديد مخاطرات نشت گازهاي سمي ناشي از زلزله در مسجد سليمان و اقدامات

مقاله

18/12/82

79

 چهار سوار سرنوشت رو به فاجعه تهران

مقاله

23/3/1384

80

پیشنهاد راه­اندازی "پارک علمی- فن­آوری" یزد

مقاله

-/4/1384

81

کسب جایگاه شایسته مدیران فنی- اجرائی در کشور، موجب اعتلای ایرانست

مقاله

25/4/1384

82

اظهارنظر در مورد لایحه قانونی تملک اراضی

مقاله

10/5/1384

83

نقش بازدارندگی و پیشبرنده طرح­های شهری  بر برنامه­ریزی­های مسکن

مقاله

31/6/1384

84

گزارش گردش كار تهيه طرح‌هاي توسعه شهري تهران

مقاله

شهريور 1384

85

شهرسازي معاصر ايران و روند تحولات آن تا طراحی­های سیال شهری و ویژگی­های این روش برنامه­ریزی

مقاله

12/7/1384

86

 سهيم شدن در شهر- شعار سال 2005 جامعه جهاني معماران UIA

مقاله

مهر 1384

87

 توسعه پايدار شهري

مقاله

آذر 1384

88

 روش‌هاي توانمندسازي بافت‌هاي مسئله‌دار

مقاله

دي 1384

89

 منابع مالي شهرداري و اخذ عوارض ايجاد بنا و تراكم افزوده

مقاله

فروردين 1385

90

 روشي براي تحقق‌پذيري طرح‌ها در استقرار خدمات شهري

مقاله

شهريور 1385

91

 سخنراني در مركز پژوهش‌هاي شهرداري تهران- در مورد ضرورت تحولات اساسي براي ممكن‌سازي ادامه حيات تهران

سخنراني

بهمن 1385

92

گروه‌بندي سازمان‌ها و نهادهاي غير دولتي

مقاله

1386

93

مفهوم شهر از نظرگاه‌هاي مختلف

مقاله

فروردين 1386

94

 چكيده سخنراني ضرورت رويكرد به طرح‌هاي نوين شهرسازي نمونه موردي بررسي گام دوم در طرح‌هاي سيال شهري

سخنراني

آبان 1384

95

 چالش‌هاي شهر و شهرسازي ايران در قرن 21

مقاله

1384

96

ضرورت رویکرد به طرح­های نوین شهرسازی-نمونه موردی-بررسی گام دوم در طرح­های سیال شهری6/11/2005 چکیده سخنرانی

مقاله

1384

97

منابع مالی شهرداری و اخذ عوارض ایجاد بنا و تراکم افزوده30/4/2006

مقاله

1385

98

 روشي براي تحقق‌پذيري طرح‌ها در استقرار خدمات شهري

مقاله

شهريور 1385

99

 منابع مالي شهرداري و اخذ عوارض ايجاد بنا و تراكم افزوده

مقاله

فروردين 1385

100

تأمين اجتماعي، تأمين‌كنندگان توسعه و عمران اجتماعي

مقاله

1385

101

 سخنراني در مركز پژوهش‌هاي شهرداري تهران- در مورد ضرورت تحولات اساسي براي ممكن‌سازي ادامه حيات تهران

 

بهمن 1385

102

گروه‌بندي سازمان‌ها و نهادهاي غير دولتي

مقاله

-

103

قرن 21 ، عصر مديران فني- اجرايي 24/10/2007

مقاله

1386

104

مجلس و مديران  فني- اجراييMaghale modiran1/8/86

مقاله

1/8/1386

105

مفهوم شهر از نظرگاه‌هاي مختلف

مقاله

فروردين 1386

106

كارگاه شهرسازي بجنورد، طراحي شهري و وظايف شهرداري و شوراها

مقاله

1386

107

ايران 1386، اگر انقلاب به وقوع نپيوسته بود

مقاله

1386

108

نقش آب در برپايي، شكل‌گيري و احياء شهر كن شوشتر18/2/2008

مقاله

1387

109

اراضي استيجاري و تحول در طراحي شهرك‌هاي مسكوني

مقاله

1387

110

تأمين مسكن براي شهروندان كم‌درآمد

مقاله

1387

111

آيا انتقال مركزيت سياسي از شهر تهران، مي‌تواند حل مشكلات آن را ممكن سازد

مقاله

1387

112

نقطه‌نظراتي در مورد برنامه راهبردي كلان‌شهرها

مقاله

1387

113

ضرورت بازنگري برخورد با مديراني كه بر وظايف مديريتي پافشرده‌اند

مقاله

1387

114

فرصت‌هاي ناشي از طرح‌ريزي شهري در اراضي استيجاري (مسكن مهر)

مقاله

1387

115

آيا ايجاد مسكن در اراضي استيجاي مي‌تواند مشكل مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد ايران را حل كند؟

مقاله

1387

116

نگرشي نوين در طرح‌هاي شهري در اراضي استيجاري

مقاله

1387

117

اتومبيل، بنزين، پاركينگ و بي‌عدالتي‌هاي پنهان و آشكار

مقاله

1387

118

سير تحول مسكن كم‌درآمدها در ايران

مقاله

1387

119

بازتعريف شهر ژنريك

مقاله

1387

120

بهره‌وري از منطق خاكستري (Fuzz) و سيستم‌هاي آشوبناك (Chaos) در شهرسازي

مقاله

1387

121

چشم‌اندازهاي عاليه بخش توسعه و عمران شهري (آرمان‌ها)

مقاله

1387

122

دولت با نگرش فعلي قادر به حل مشكل مسكن نخواهد بود

مقاله

1387

123

ضرورت تغيير نگاه به مشكل مسكن، براي امكان‌پذيري"ارائه راه حل‌هاي تحقق‌پذير" با نمونه‌اي از مسكن استيجاري كوچك

مقاله

1387

124

راه حلي براي خارج نمودن حدود 20 درصد از متقاضيان مسكن از بازار معمول براي حل مشكل مسكن

مقاله

1387

125

آيا ايجاد مسكن در اراضي استيجاري مي‌تواند مشكل مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد ايران را حل كند؟

مقاله

1387

126

شروط تحقق تأمين مسكن براي شهروندان كم‌درآمد از طريق اراضي استيجاري

مقاله

1387

127

بررسي نقش زمين و قوانين و مقررات مرتبط در تحقق سكونت گروه‌هاي كم درآمد شهري

مقاله

مرداد 1388

128

فرصت‌ها و تهديدهاي ناشي از انجام مسكن مهر

مقاله

1388

129

مديريت فني- اجرائي يعني توسعه و توسعه يعني آزادي

مقاله

1388

130

مباني برنامه‌ريزي براي تعيين كاربري‌ها و سرانه‌هاي هر يك در مناطق سكونتي گروه‌هاي مختلف درآمدي شهر مشهد

مقاله

1388

131

نگرشي متفاوت به مديريت احداث و بهره‌برداري شهرهاي جديد

مقاله

1388

132

مباني تعيين نسبت سطوح مختلف موردنياز كاربري‌هاي عمده شهري در تراكم‌هاي مختلف

مقاله

فروردين 1389

133

استانداردسازي و "ميانه‌گزيني" برنامه‌ريزي شهري در تعارض با ويژگي‌هاي متفاوت اجتماعي شهروندان

مقاله

1389

134

موانع دستيابي "انجمن مديران فني- اجرائي" به جايگاه واقعي خود

مقاله

شهريور 1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی