تقديرنامه‌ها:

  1. اخذ عنوان بهترين طرح شهرسازي دهه اول پس از انقلاب از جشنواره مهندسي ساختمان
  2. اخذ عنوان برگزيده براي طرح جامع احياء بافت كهن شوشتر
  3. اخذ دیپلم افتخار بابت تدوین کتاب مبانی طرح­های سیال از دانشگاه روبر فرانسه
  4. اخذ عنوان شهرساز برگزیده كشور در سال 1388، از طرف مجامع و دانشکده­ های شهرسازی کشور به مناسبت روز جهانی شهرسازی


سوابق کاری، حرفه ای و عملی، تقدیرنامه ها، حکم ها و لوح جامعه مهندسین: