نکاتی در مورد" طرح ملی بازآفرینی شهری" دولت

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

نکاتی در مورد" طرح ملی بازآفرینی شهری" دولت

دولت با ارائه این طرح امید وارست که ، ساختمان سازی را با سرمایه بخش خصوصی راه بیندازد. که ۱۳۵ صنعت وابسته دارد و موجب ایجاد شغل میشود.
لاکن این برنامه ،چند مشکل دارد :
۱. احتمالا با تورم ساخت و ساز فعلی ، اقبال زیادی باین امر نمی شود.
۲. چون از طریق افزایش تراکم ، تشویق ساخت صورت میپذیرد، موجب افزایش تراکم جمعیتی در محلات مربوطه میشود.
۳. معمولا دولت ،خدمات لازم را  برای کسری خدمات فعلی این محلات و جمعیت اضافی بعدی ، نمی تواند فراهم آورد و این محلات با فقر بیشتر خدماتی مواجه میشوند.
۴. مستاجرین ساکن در این بافتها، دیگر قدرت اجاره خانه های نوساز را نداشته و اگر بافت فرسوده دیگری در شهر نتواند سکونت آنها را تامین کند ،احتمالا حاشیه نشین میشوند.
● دولتها در این مقاطع تاریخی ( حتی با تحمل کسر بودجه) کارهای عمرانی را راه میاندازند. در آمریکا در یک دوره این کار با احداث آزاد راه های سراسری صورت گرفت و در هلند با احداث ایستگاههای  مترو جدید ، کارهای عمرانی را فراهم کردند.
در حالیکه در ایران که حداقل سی درصد مشاغل کشور به عملیات عمرانی بستگی دارد و باید حداقل به همین نسبت از بودجه های را بخود اختصاص دهد، امسال آنرا به ۶.۵ درصد و در بودجه سال آتی به ۵ درصد کاهش داده اند و میخواهند این امر را به گردن بخش خصوصی (نحیف شده) بیندازند.