به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/sohrab_mashhoodi

مقالات و نظرات در حوزه شهرسازی و مطالعات شهری و منطقه ای

عناوین مفید

کتاب های مفید
مقاله ها
سخن روز

سخن روز ۲ آبان ۹۹
پدر و مادر بزرگهای من به ترتیب اهل لنکران ( ترک) ، کرد ، گیلک و فارس بوده اند
در مشهد بدنیا آمده و در شاهرود ، گنبد کاووس ، تهران ، تبربز و دوباره تهران بزرگ شده ام.
حالا نیز بعلت شغلم ( شهرسازی) بخش اعظم هر ماه را، در شهرهای مختلف بسر میبرم. زردها، سرخها ، سیاه ها و سفیدها دوست دارم.
بنابراین با ریشه در دو کشور و چهار قومیت ، نمی توان بگویم کجاییم ، شاید باید بگویم من یک اهل جهان هستم.
بزرگترین دشمن بشریت را ، متعصبان قومی ، نژادی و معتقدین خشک ایدئولوژی ، بخصوص آنهائیکه بخاطر این تفاوت ها دیگران را آواره میکنند و یا میکشند، میدانم.