به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/sohrab_mashhoodi

مقالات و نظرات در حوزه شهرسازی و مطالعات شهری و منطقه ای

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

 

  • کتاب "بازنگری در تمدن مادی و سرمایه داری" (جدید)

تألیف: فرناند برودل

ترجمه: فیروزه مهاجر

نشر: دیگر

توضیحات: 

فرازهایی از کتاب

1- گزارشهای بعدی نشانگر تردیدی روزافزون درباره ی ارزش بی-حفاظ ماندنِ ناگهانی در مقابل بازارهای جهانی بود.

2- از اینرو، دولتِ مدرن، به نفعِ آن عمل میکند و در مواردی نیز علیه آن؛ گاه سرمایه داری اجارهی گسترش میدهد و در مواقعی دیگر سرچشمه ی آن را میخشکاند.

بنابراین دولت، بسته به تعادل خود و توانایی خود برای استوار ایستادن، موافق یا مخالفِ جهانِ مالی بود.

3- دولتِ مدرن، مدافع یا مخالف، یکی از واقعیتهایی بوده که سرمایه داری، گاه باز داشته شده، گاه تشویق شده، راهش را از میانِ آن طی کرده و اغلب بیشتر در خطهای بیطرف به پیش رفته است.

4- در دهه ی 1380 یک مرکزیابی رخ داد و به ونیز امتیاز بخشید. در حدود 1500 وقفهای پیش آمد و جابه جاییِ کاملی از ونیز به آنتورپ صورت گرفت؛ سپس دورهی 60-1550 ملازم با رجعت به مدیترانه بود، اما این بار به نفع جنووا؛ و سرانجام، در حدود 1610-1590، مرکز اقتصادی جهان به آمستردام منتقل شد و تا حدود دو قرن از آنجا تکان نخورد. بین سالهای 1780 و 1815 این مرکز به لندن انتقال یافت و در 1929 اقیانوس اطلس را پیمود و در شهر نیوریورک مستقر شد.

انقلاب صنعتی انگلستان، که هنوز دربارهاش بحثی نکرده ام، به برتری این جزیره فرصتی داد تا خود را به کرسی بنشاند، انگلستان و قدرت با یکدیگر قراردادی موقت بستند.

5- سرمایه داری تمامی حیطهی اقتصاد و همه ی جامعه ی کار را شامل نمیشود؛ هرگز هر دوی اینها را در درونِ یک نظامِ کامل خاصِ خودش در بر نمیگیرد. این سه حوزه ی متصل به هم – حیاتِ مادی، اقتصادِ بازار و اقتصادِ سرمایه داری.

6- مشخصه ی سرمایه داری کهن، جایی که رقابت آزاد حکم می-راند، صدور کالا بود. مشخصه ی سرمایه داری امروزی، که در آن انحصارات فرمانروای بلندمرتبه هستند، صدور سرمایه است.

امتناع هر دو جهان سرمایه داری و سوسیالیستی از کشیدنِ خطِ تمایز میانِ سرمایه داری و اقتصادِ بازار است. (سنجش اختلاف بین تولید ناخالص و تولید خالص).

 

  • كتاب " مثلث خيام / هندسه فراكتال"

تدوين وتاليف: سيامك جعفرى

ناشر: جهاد دانشگاهى ، واحد صنعتى امير كبير

توضیحات: کتاب فوق الذکر شروع خوبی برای آموزش هندسه فراكتال ( طبيعت) میباشد. بشر براى قرن ها از هندسه اقليدسى براى فهم احجام و فضاى اطرافش سود برده است، كه ساده شده هندسه واقعى طبيعت است.

شهرهاى ارگانيك هم از هندسه فراكتال پيروى ميكنند و شهرسازان در طرحهاى توسعه از طريق هندسه اقليدسى كه با شهر بيگانه است. 
زمان آن رسيده كه نسل جديد شهرسازان با آموختن اين هندسه ،طرحهاى توسعه شهرى منطبق با بافت طبيعى آنرا طراحى نمايند.
 
  •  دولت در جوامع سرمایه داری پیشرفته

نویسنده: آنتونی مک گرو

مترجم: عباس مخبر

نشر آگه

 

  • در سایه آینده

نویسنده: سون اریک لیدمن

مترجم : سعید مقدم

نشر اختران

 

  • توسعه یعنی آزادی

نویسنده: آمارتیاسن

مترجم : محمد سعید نوری نائینی

نشرنی

 

  • جهان در سال 2050

نویسنده: لارسن اسمیت

مترجم : منصور امیدی - ناصر زرین پنجه

ناشر: مهر ویستا

 

  • ثروت انقلابی

نویسنده: آلوین و هایدی تافلر

مترجم: رضا امیر رحیمی

نشر ماهی

 

  • تئوری نظم در آشفتگی

 نویسنده: جیمز گلیک

مترجم: محسن قدمی و مسعود نیازمند

چاپ سیمای جوان

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی