به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/mashhoodi24

در این کانال درمورد مباحث شهرسازی بحث می شود.

عناوین مفید

کتاب های مفید
مقاله ها
سخن روز

> سخن روز

خلاصه - "حق شهر" و تراز صفر- صفر در شهرها

سهراب مشهودی


از "حق به شهر" خوشبختانه مدتی است که بسیار سخن گفته میشود. لاکن از موضوع دیگری که این اصطلاح (که عملاً در واقع به معنای "حق شهروندان" یک شهر است) میتواند آنرا به ذهن آورد، کمتر سخن گفته شده است و آنهم حق خود شهر است، یا کوتاهتر "حق شهر".

شهر چه حقوقی دارد، تعدادی از آنها را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

  • شهر حق دارد که بخواهد، به هنگام توسعه شهر در حفظ منابع طبیعیاش کوشش شود، تالابها، مسیلها درختزارها، نیزارها و دیگر عناصر طبیعی شاخصاش دستنخورده باقی بماند.

  • شهر حق دارد؛ که بخواهد آنقدر اتومبیل (و موتورهای درونسوز) در آن بکار گرفته نشود، که هوایش آلوده گردد و مسموم باشد.

ادامه مطلب ...