به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/mashhoodi24

در این کانال درمورد مباحث شهرسازی بحث می شود.

عناوین مفید

کتاب های مفید
مقاله ها
سخن روز

---->>سخن روز

موضوع: مهاجرت به شهرها و اثراتش بر اقتصاد خرد و کلان مقاومتی

نشریه پیام مدیران – شماره 43
مهرماه 1395

 

یکی از مهمترین مزیتهای شهروند رسمی بودن (ساکنان شهر و روستا) کسب اعتبارست. روستاییان بعلت شناخت کامل از یکدیگر حدودی از اعتبار را، نزد یکدیگر کسب میکنند و در روستا، شناخت چهره به چهره، اصل اول، کسب اعتبارست.
در شهرها عوامل دیگری جای این را میگیرد. برای مثال در ایران "چک کارمندی" اعتبار بزرگیست. (با وجود اینکه خود دادن و گرفتن چک تاریخدار غیر قانونیست)، ولی این امر حتی در تابلو بسیاری از مغازه ها ذکر میشود.
خود داشتن "دسته" چک اعتبار دیگریست و بسیاری حاضرند که در ازای چک شهروندان، مثلاً اقساط شهریه دانش آموزی را بپذیرند، یا به او اجناس قسطی بفروشند و یا حتی صاحبخانه ها به این اعتبار به افراد غریبه خانه اجاره

ادامه مطلب ...