به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/mashhoodi24

در این کانال درمورد مباحث شهرسازی بحث می شود.

عناوین مفید

کتاب های مفید
مقاله ها
سخن روز

> سخن روز

نسل نوین شهرهای جدید ایران، میباید چه ویژگیهای داشته باشند

شهرهای جدید، بدو علت میتوانند احداث شوند:
اول- تقاضای موثر( یا در روند شکل گیری) موجود
 
دوم- در جهت تحقق برنامه های توسعه ای و آمایشی کشور.
 
   ۱- انواع تقاضا، در گروه اول.
 از بالا و از گروه های پر در آمد به پایین ، میتوان تقاضاها را، به شکل زیر دسته بندی کرد.
   ۱-۱- گروه های پر در آمدیکه، مایلند در یک شهرک با ویژگی های خاص و خدماتی مناسب زندگی کنند.
مثلا، قطعات تفکیکی بزرگ داشته باشند ، سطح اشغالها و  طبقات محدود باشد. در حالیکه بخش اعظم شهرک از فضای سبز پوشیده شده ، معابر از سلسله مراتب صحیحی پیروی کنند. یک شبکه دوچرخه سواری و یک شبکه پیاده روی سبز هم ، این شبکه معابر را کامل کند.
ادامه مطلب ...